Støtteforening

Støtteforeningen for idrætten i Snejbjerg 

sol

Støtteforeningens bestyrelse er nu fuldtallige.

Gitte og Bjarne Risom er trådt ind i Støtteforeningens bestyrelse.

 
Dejligt at de har lyst til at yde en frivillig indsats i Støtteforeningen for Idrætten i Snejbjerg-----------------------------
GENERALFORSAMLING afholdt den 23
. marts 2017 

Fra beretningen/mødet
Vi startede med at mindes vores bestyrelsesmedlem Gitte Vestergaard Olsen, som desværre er gået bort. Ære været Gittes minde og tusind tanker til Mark, Mia og Hans-Henrik Olsen

Generalforsamlingen foregik i en god stemning - hvor beretning, regnskab og bestyrelsesvalg foregik i god ro og orden med fællesformand Dorthe Poulsgaars som dirigent.

Erik Larsen og Pia Ørving ønskede ikke genvalg. Tak for deres indsats i bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte herefter Lene Bull Henriksen og Brian Henriksen som nye medlemmer.

Bestyrelsen består herefter af

Anette Lind,
Kirsten og Jørgen Østergaard
Lene Bull og Brian Henriksen

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne bestå af mindst 3 medlemmer (og evt. deres ægtefæller) og højest 7 medlemmer

Derfor ønsker bestyrelsen at gøre opmræksom på, at der stadig er plads til et par bestyrelsesmedlemmer - så har du lyst til at høre mere om arbejdet og evt. mere med så kontakt endlig en i bestyrelsen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig med Annet Lind som formand og Kirsten Østergaard som kasserer.

Støtteforeningen har ydet støtte til fodbold, håndbold og gymnastik i 2016 med i alt 56. 475 kr.

Tilskuddet er ydet til aktiviteter (stævner mv.) til gruppernes unge medlemmer.

Støtteforeningen har derfor brug for din opbakning - så vi fortsat har midler til at støtte ungdomsarbejdet i Snejbjerg SG&I.


 
 Kontingent  kan betales på konto 9108 3725707, mobilepay mobil nr. 9385 5663    TEST
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreningens formål er, at støtte idrættens ledere og udøvere både praktisk og økonomisk.  
vedtægt 2012 
Støtten skal rettes mod børne- og ungdomsafdelingerne.
Foreningen kan selv tage initiativ til opmuntring for ledere og udøvere.
Det er ligeledes foreningens formål, at fremme forældrenes og borgernes interesse for idrætsudøvelsen.    
Støtteforeningens historie
 
UNGE i FRONT
Snejbjerg SGI har sammen med støtteforeningen givet årets konfirmander et tilbud om at deltage i DGI's lederuddannelse Unge i Front. Vi støtter uddanelsen af vore fremtidige trænerne og ledere

 

Vi støtter børne- og ungdomsarbejdet i de forskellige idrætsforeninger i Snejbjerg, gennem tilskud til stævner og arrangementer samt støtte til indkøb af rekvisitter. Støtteforeningen er uafhængig af idrætsforeningerne.