Velkommen til Snejbjerg Skytte- Gymnastik & Idrætsforening

Husk - klik på SGI-logo = tilbage til forsiden med indgang til alle grupper  
klik på Snejbjerg SG&I i topmenu bringer dig videre til informationer om vor forening.

Snejbjergs historie 1769-1914

Aftensnak på hedenOve Madsen har skrevet 3 bøger om dagliglivet, samfundslivet og kristenlivet i Snejbjerg i perioden 1769 til 1914.

Slægtshistorisk forening har inviteret ham til at fortælle om "Fra arkivstudier til bogmanuskript" ved et foredrag i Historiens Hus - det gamle Herning Museum på Museumsgade. Det sker mandag den 24. april kl. 19. Læs mere her    Artikel  

Ny tennissæson 2017

standerhejsning2009 flagpehTennis afdelingen er klar til en ny sæson - med opstart til GratisKetcher

standerhejsning lørdag d. 29. april kl. 13:00  
læs mere i vor folder   og

Se opslaget om vor nye sæson klik her

Vi fortsætter de ekstra tiltag fra sidste år med ungdomstræning 2 gange pr. uge. 

Generalforsamling SG&I 2017

Onsdag den 26. april kl. 19:00 afholder Snejbjerg SG&I ordinær generalforsamling i Snejbjerg Hallen/Pulsen

1.      Valg af dirigent og stemmetællere
2.      Fællesformandens beretning til drøftelse og godkendelse
3.      Gruppeformændenes beretning til drøftelse og eventuel godkendelse
4.      Fremlæggelse af regnskaber for fællesforeningen og grupperne og eventuelle budgetter
5.      Godkendelse af regnskaber og eventuelle fremlagte budgetter
6.      Gennemgang og drøftelse af modtagne forslag og emner, samt eventuel afstemning herom.
7.      Valg af fællesformand, næstformand og forretningsfører
  1. Fællesformand er på valg i lige år
  2. Næstformand er på valg i ulige år (Birgitte Baden Steffensen modtager genvalg)
  3. Forretningsfører er på valg hvert andet år (Carsten Thybo modtager genvalg)
8.      Valg af revisor og revisorsuppleanter
a.       Martin Vestergård (på valg ulige år) (modtager ikke genvalg)
b.      Frits Horslund (på valg lige år)
9.      Forelæggelse af eventuelle bestyrelsesvalg på gruppe-årsmøder til orientering
10.  Valg af gruppe bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for de grupper, som ikke har afholdt
gruppeårsmøder.
11.    Eventuelt

Se beretninger og regnskab her   vore vedtægter    Invitation til grupperne Medlemsoversigt

Årets leder i Snejbjerg SG&I 2016

Anne Marie ØrskovWebEn formidabel ildsjæl skal hædres Der er mange der yder et rigtigt stort stykke arbejde for Snejbjerg Skytte, Gymnastik- og Idrætsforening, men fodboldgruppen råder over en guldfugl, der yder en enorm indsats. En person enhver forening ville elske at have, og som de ville revne af stolthed over at have.

Således indledes indstilling til årets leder 2016 i Snejbjerg SG&I - hvor en gruppe af hjælpere i MCH foreslår

Anne Marie Ørskov

tildelt årets lederpokal.  Læs indstillingen i sin helhed her 
Anne Marie fik pokalen overrakt af fællesformand Dorthe Poulsgaard ved "Frivilligfesten" fredag den 31. marts. 


Unglederpokal 2016

Tidligere fællesformænds unglederpokal overrakt via Skype
Unglederpokal2016
Årets modtager af tidligere fællesformænds unglederpokal 2017, Niklas Dam, blev taget med bukserne nede.

Han troede at han via en skype forbindelse fra Østrig skulle give Spring-Mix en pep-talk forud for deres gymnastikopvisning i Snejbjerg Hallen den 18/3 – det skulle han også – men overraskelsen var stor da Carsten Siggaard efter Niklas’s peptalk brød ind og overrakte ham unglederpokalen i forbindelse med indmarchen, hvor alle gymnaster var på gulvet og hal 1 var fyldt med tilskuere. En hel hal klappede for ham, mens mor Birte på hans vegne modtog vandrepokalen, en erindringspokal samt et gavekort.

Hjælpere til Motorvejsløb

Motorvejslb 2017Søndag den 28. maj åbnes 10 km motorvej mellem Snejbjerg og Sinding. I den forbindelse bliver der arrangeret et Motovejsløb med Snejbjerg SG&I som medarrangør.   Tilmeld dig som deltager her

Vi håber på 2.500 deltagere og derfor kommer vi til at mangle hjælpere til at uddele startnumre, give vandflasker mv. i målområdet, anvise parkeringspladser, være vagter på ruten og meget meget mere.
Vi forventer at skulle bruge din hjælp i tidsrummet 9-17. 
Jeg hører gerne fra dig, hvis du har lyst at hjælpe den 28. maj.

Tilmeld dig som hjælper her   eller ring til mig 2020 0914  mvh Dorthe Poulsgaard, fællesformand

Motorvejsløb

Aktiv-Herning kasse-tarmacDen 28. maj 2017 åbnes motorvejstykket vest for Snejbjerg til Sinding.

Det markeres med, at der inden bilerne får eneret på asfalten, kan gåes,
løbes eller cykles på den nye motorvej.  

Mere information følger - men se allerede nu mere her 

HENT DIN EGEN PLAKAT HER

Hallens ordensreglement

Hallens bestyrelse har udsendt nye ordensregler. Tillæg til gældende se dem her
ryger-udBestyrelsen bemæker specielt: ".... – med særlig opmærksomhed på tilføjelserne i tillægget samt den allerede eksisterende regel, om at der ikke må ryges foran indgangspartiet – hvor vi alle går ind og ud."